Eyüpspor


Eyüp idman yuvası 1917'de padişah fermanı ile Cemal Kılıç ve arkadaşları tarafından Eyüp'te kurulan ilk spor külübüdür. Bu ilk hareket ancak iki yıl sürer, savaşın çıkmasıyla kulüp kapatılır daha sonra 1919'da Milli Mücadele'ye spor önemli katkı sağlayınca Eyüp İdman Yuvası tekrar kurulur amaç hem gençleri spora kanalize etmek hem de Milli Mücadele'ye destek olmaktır. Renkler sarı eflatun olarak belirlenir. Külüpte boks, atletizim, voleybol, basketbol sporları ile ilgili bölümler vardı. 1927'de federe olmuş ve 1934'te 2. kümede şampiyon olup 1. kümeye yükselmiştir ve 3 yıl Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşla 1. kümede mücadele etmiştir. 1956 ylında profesyonel olmuştur. 1959-60 döneminde Mali Lig İstanbul şampiyonu, 1981-82'de Terfi Ligi'nde, 1986-87'de 3.ligte 2001-2002'de yine 3.ligte şampiyonluklar yaşadı ve halen 2. lig 2.grupta mücadelesini sürdürüyor.

1. Bölüm; Kuruluş (5 Ocak 1919)

Reşadiye Numune Mektebi, Eyüp İdman Yuvası'nın temelini oluşturan bir okul olarak açılmıştır. Daha ileriki tarihlerde Eyüp İdman Yuvası'nın ardından Eyüp Spor Kulübü kurulacaktır. V. Mehmet Reşat, ağabeyi II. Abdülhamit'den sonra 65 yaşında tahta çıkmıştır. 1911 yılında Eyüp'te türbe yaptırmıştır. İçindeki büyük çocuk sevgisinden dolayı, çocuk seslerini ebediyen duyabilmek için türbenin yanına bir okul yaptırıp buraya gömülmeyi vasiyet eder.. Bu dönem trablusgarp savaşı, I. ve II. Balkan savaşları , daha sonra I. Dünya savaşı, mütareke yılları, Sevr gibi birçok savaş, işgal, anlaşma, toprak kaybı gibi olayların iç içe olduğu bir dönemdi. Reşadiye Numune Mektebi, bu dönem içinde bir direnişin sembolüdür. Mekki Bey okulun ilk müdürüdür. Yardımcıları Fikri Balkanlı ve Mürteza Beyler'dir.

Okul yönetimi spora önem vermiştir. Önce izcilik spor okulunu açar. Daha sonra Mekki Bey çocukları futbola
yönlendirir. Okul takımını kurar. Eyüp Reşadiye Mektebi takımın adı olur. Daha sonra Kağıthane'de kurulan
"Darüleytam" kurumunda düzenlenen maçlara katılır. Spor eğitiminin Osmanlı'daki ilk öğretmeni olan Selim Sırrı
Tarcan ve spor yazarı ve futbol eğitmeni Ahmet Hamdi Bey bu okulda eğitim verir. Neşet, Burhan, Feridun, Emin, Nuri ve Daha niceleri Reşadiyenin o zamanki futbolcu Öğrencileridir. Hem İstiklal Savaşı'nın isimsiz kahramanları hem de Eyüp İdman Yuvası'nın 1925'teki yeniden doğuşunun temel taşları olacaklardır. Sultan Reşat, 9 yıllık tahtı saadetinde Kurduğu "Reşadiye Numune Mektebi" nin direniş hareketlerinde gösterdiği olağanüstü çalışmaları göremeden 3 Temmuz 1918 de hayata veda etmiştir.

Eyüp İdman Yurdu (1917 - 1918)

Cemal Bey(Kılıç) Efkaf'ta bir memurdur. Eşi Sahure Hanımla nice spor sevdalılarını kıskandıracak iki can yoldaşıdır.
Cemal Bey 1917 yılında Eyüp İdman Yurdu'nu kurmuştur. Sahure Hanım, sarı yeşil formaların terzisi, çamaşırcısıdır. Bu fedakar insanların yaptıkları, semtte uzun yıllar dilden dile anlatılmıştır. 1917 önemli bir yıldır. Eyüp'te o günlerde bir futbol sahası yoktur. Cemal Bey Bahariye semtinde bulunan evinin önündeki Boş arsayı gençlere sunar.Taşlı Burun Tekkesi Müştemilatı olan küçük bir yapı Kulüp İdare Merkezi olur.

Okul takımı havasında faaliyet gösterdiği bu dönemde Deli Halit Paşa'nın ağabeyi Şifalı Sami Bey'de kulübün hamiliğine soyunmuştur. Eyüp Beldesi'nin kuruluşundaki (1453) yılların debdebesi yoktur elbet ama yoksulluk savaş yılları her yerde olduğu gibi burda da etkindir. Spor çalışmaları durma seviyesindedir. Tüm Türk Milleti maddi ve manevi yorulmuştur. Sefalet asayişsizlik, güvensizlik hüküm sürmektedir. Toplantılar ve bazı kulüplerin faaliyetleri yasaklanır. Elbette Eyüp İdman Yurdu'da payına düşeni alır. Eyüp İdman Yuvası'nın kapatılmasının bir diğer ve asıl sebebi ise bir Fransız askerinin öldürülmesidir. Anıya dayalı olayın tanığı Süheyla Hanımdır. Oğlu Sebahattin (alışık)'a anlattığına göre: Olay, Kemerburgaz'dan birbirine bağlı develerle Kömür getiren bir genç ile, Bahariye Mezarlığı önünde kontrol görevlisi olan bir fransız asker arasındadır. Fransız asker develerin birbirine bağlı olduğu ipi keser, ve aralarında tartışma çıkar. ve olay fransız askerin ölümüyle sonuçlanır. Mahalle sakinleri adamı görev yaptığı yerin yanındaki mezara gömerler ve deveci mallarıyla uzaklaştırılır. askerin kaybolduğunu öğrenen fransız rütbeliler soruşturma yapsalarda bir şey elde edemezler. Fransızlar devriyeleri arttırarak mahalleyi kuşatırlar ve giren çıkanı kontrol altına alırlar. Bu olay sonucunda zaten işgalcilerden gelen baskılar yüzünden zor günler yaaşayan Eyüp İdman Yurdu faaliyetlerine son verilir. Ama bu bir anlamda "Eyüp İdman Yurdu Kulübü" 13 Ocak 1919'da Eyüp İdman Yuvası'na dönüşerek, gelecek günlerdeki Kurtuluş Savaşları'ndaki direnişlerinde başlangıcı olacaktır.

Eyüp İdman Yuvası (1919-1944)

30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti Mondros mütaretekesini imzalar. Bu çok hazin bir durumdur. Yandaşlarının savaştan çekilmesi onu da imzaya sürüklemiştir. İşgalle birlikte İstanbul'un çeşitli semtlerinde direniş hareketi başlar. Eyüp semti sakinleri de bu direnişte geri durmaz. Semtin etrafı kışlalarla çevrilidir. Buradaki Osmanlı birlikleri mütareke koşulları gereği susturulmuştur. Rami kışlasına Fransız, Çobançeşme ve Halıcıoğlu Askeri Bölgesi'ne İngiliz, Kağıthane'ye İtalyan karargahları yerleştirilmiştir.
Eyüp direniş grubunda;

 • Matematik öğretmeni Kemal(Sun) grubun lideri
 • Eyüplü Şahap Bey (Efe)
 • Ramili Hafız Şaban Bey(Özbalçık)
 • Reşadiye Mektebi Müdür Yardımcısı Fikri Bey(Balkanlı)
 • Fizik Hocası Mürteza Bey
 • Feshane Ustabaşısı Kazak Mehmet
 • Terlikçi Hüseyin
 • Eğrikapılı Jandarma Alay Beyi Said Bey
 • İlk olarak sayılabilirler. Ayrıca Feshane Fabrikası işçileri ve semtin diğer vatansever evlatları katkılarını eksik etmezler. Çalışmalarına devam edebilen spor kulüpleri, işgalcilerin kurduğu takımlarla futbol maçları düzenliyorlardı. Eyüp Direniş Grubu'da bu durumdan yararlandı. ve Hafız Mehmet Bey'in Kızıl Değirmen Sokak 2 nolu evinde "Eyüp İdman Yuvası" adlı kulübü faaliyete geçirdi.

  Kurucular arasında ;

 • Şahap Bey (Efe)
 • Reşadiye Mektebi Müdürü Mekki Bey
 • Reşadiye Mektebi Müdür yardımcısı Fikri Bey (Balkanlı)
 • Fizik Hocası Mürteza Bey
 • Coğrafyacı Şükrü Bey
 • Manifaturacı Hafız Şaban Bey
 • Tapu Kadastro Müdürü Necmi Bey
  bulunuyordu. Anlaşılıyor ki direniş grubunun elemanları spor kulübü'nün de önderiydiler.

  Eyüp idman Yuvası'nın başına Efkaf Memuru Cemal Kılıç getiriliyordu. Cemal Kılıç'ın aynı zamanda Teşkilat-ı
  Mahsusa'daki görevi, onun Eyüp Silah Sevkiyat Sorumluluğunu bir şal gibi örtüyordu. Eflatun sarı olarak Renkler belirlendi, ardından kulübün arması tasarlandı. Kulübün Arması sportif faaliyetlerin herbirini tanımladığı gibi, Milli Mücadele'yi çağrıştıran sembolleri de üzerinde barındırıyordu. Amblemde sportif çalışma alanları arasında;

 • Atıcılık
 • Atletizm
 • Binicilik
 • Basket
 • Boks
 • Gülle
 • Futbol
 • Güreş
 • Hokey
 • Tenis
 • Kürek
 • Voleybol
  sporlarının sembolleri yerleştirilmiş, Milli Mücadele alanına; tabanca, tüfek, kılıç gibi semboller yerleştirilmişti.  Cemal Bey ve arkadaşları tescil için 5 ocak 1919'da Dahiliye Nezareti'ne (İçişleri Bakanlığı) resmen başvururlar.
  Osmanlı'nın son padişahı Mehmed Vahdeddin 11 Ocak 1919'da İradei Seniye' yi verir, ve 13 ocak 1919'da İçişleri
  Bakanlığı'ndan kulübün tescili gelir. Tescilden sonra artık semtin ileri gelenlerini kulübün üyeliğine sıra gelmiştir. İlk olarak 50 kişi üye yapılır ve kulübün esas üyeleri geri plana çekilir. Zira Kurdukları kulübün Milli Mücadeleye katkıları öne çıkmamalıdır. Bu uğurda çalışan ama görülmeyen diğer üyeleri; Tuğlacı Hasan Bey, Tuğlacı Sabri Bey, Tuğlacı Emin Bey(Benlioğlu), ve adları tarih sayfalarına düşmemiş daha niceleri vardı. Kulübün binası olarak Kurukavak Caddesi üzerinde terkedilmiş bir konağın zemin katı seçildi. Zaten zamanın şartları altında daha iyi bir yer seçmek mümkün değildi. Eyüp idman Yuvası 'istanbul Ligi' ne kabul edilmediği için çalışmalarını özel maçların yanı sıra rami ve halıcıoğlu sahalarında işgalcilerle oynanan özel karşılaşmalarla sürdürüyordu.


  Onursal Başkan: Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken

  1964 yılında Ordu'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1984–1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde memurluk yaparak başladı.
  1989–1994 yıllarında Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.
  1994 yılında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı olarak başladığı yerel yönetim alanında bugüne kadar önemli görevlerde bulunmuş ve birçok başarılı projeye imza atmıştır.
  1994-1999 yılları arasında Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi de olan Deniz Köken, aynı zaman da Eyüp Musiki Vakfının da Kurucuları arasında yer alıyor.
  1999-2002 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, İBB Bütçe Komisyonu Üyeliği ve İBB Tarife Komisyonu
  Başkanlığı görevini sürdürmüştür.
  2004 yılında Kağıthane Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlenen Deniz Köken, 2004-2009 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.
  2009-2014 yılları arasında ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Deniz Köken, 2014-2018 yılları arasında da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlenirken aynı zamanda da Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

 •  EYÜPSPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

  BAŞKAN
  MURAT ÖZKAYA

  1. FATİH KULAKSIZ
  2. EYÜP DEMIR
  3. DURSUN ALİ AKYILDIZ
  4. MECIT KAHRAMAN
  5. HASAN ALAS
  6. OKTAY TÜZEN
  7. İMAM GAZALI HIRADAĞI
  8. CELAL AKTÜRK
  9. HALİT DOKUR
  10. MUSTAFA ÇELIK
  11. MEHMET ÖZTÜRK
  12. AHMET BAYHAN
  • BAŞKAN VEKILI VE PROF.FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU
  • FINANS VE EKONOMIDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI
  • GENEL SEKRETER
  • MUHASIP ÜYE
  • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN SORUMLU
  • TESİSLERDEN SORUMLU
  • KULÜP SÖZCÜSÜ
  • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN SORUMLU
  • TARAFTAR DERNEKLERİNDEN SORUMLU
  • ALT YAPI SORUMLUSU
  • TESİSLERDEN SORUMLU
  • TARAFTAR DERNEKLERİNDEN SORUMLU