NAVİGASYON

Tarihçe Sponsorluk Onursal Başkan Yönetim Kurulu

 

Tarihçe

 
Eyüp idman yuvası 1917 da padişah fermanı ile Cemal kılıç ve arkadaşları tarafından Eyüpte kurulan ilk Spor külübüdür bu ilk hareket ancak ikiyıl sürer savaşın çıkmasıyla külüp kapatılır daha sonra 1919 da milli mücadeleye spor önemli katkı sağlayınca Eyüp idman yuvası tekrar kurulur amaç hem gençleri spora kanalize etmek hemde milli mücadeleye destek olmaktır. renkler sarı eflatun olarak belirlenir. Külüpte Boks,atletizim,Voleybol,Basketbol sporları ile ilgili bölümler vardı. 1927 de federe olmuş ve 1934 de 2. kümede şampiyon olup 1. kümeye yükselmiştir ve 3 yıl Fenerbahçe,Galatasaray ve Beşiktaş’la 1. kümede mücadele etmiştir. 1956 Profosyonel olmuştur. 1959-60 ddöneminde mali Lig İstanbul şampiyonu, 1981-82 de terfi liginde,1986-87 de 3.ligte 2001-2002de yine 3.ligte şampiyonluklar yaşadı ve halen 2. lig 2.grupta mücadelesini sürdürüyor.
 

1. Bölüm . Kuruluş

 

Eyüp Spor Kulübü Kuruluş 5 Ocak 1919


REŞADİYE NUMUNE MEKTEBİ

 

Reşadiye Numune Mektebi, Eyüp idman yuvasının temelini oluşturan bir okul olarak açılmıştır.   Daha ileriki tarihlerde Eyüp idman yuvasının ardından Eyüp Spor kulübü kurulacaktır.


V.  Mehmet Reşat, Ağabeyi II. Abdülhamit'den sonra 65 yaşında tahta çıkmıştır.

 

1911 yılında Eyüpte türbe yaptırmıştır. içindeki büyük çocuk sevgisinden dolayı, çocuk seslerini ebediyen duyabilmek için  türbenin yanına bir okul yaptırıp buraya gömülmeyi vasiyet eder.Resim:  Eyüp İdman Yuvası'nın  Temelini oluşturan Reşadiye Numune Mektebi Müdürü Mekki Bey, Müdür Yardımcısı  Fikri Balkanlı, Öğretmenler ve sonraki  yıllarda Birçoğu Eyüp İdman  Yuvası Forması giymiş  talebeler. (1919 -1920)

 

Bu dönem trablusgarp savaşı, I.  ve II. Balkan savaşları , daha sonra I. Dünya savaşı, mütareke yılları, Sevr gibi birçok savaş, işgal,anlaşma, toprak kaybı gibi olayların içiçe olduğu bir dönemdi.
 

Reşadiye Numune Mektebi, bu dönem içinde bir direnişin sembolüdür.  Mekki Bey okulun ilk müdürüdür. Yardımcıları Fikri Balkanlı  ve Mürteza Beyler'dir.

 

 
 
 
Resim :  Eyüp İdman Yuvası tarihinde önemli bir yeri olan "Reşadiye Numune Mektebi"    (1915)
 
Okul yönetimi spora önem vermiştir. Önce izcilik spor okulunu açar. Daha sonra Mekki bey çocukları Futbola yönlendirir.  Okul takımını kurar.  Eyüp Reşadiye mektebi takımın adı olur.  Daha sonra kağıthanede kurulan "Darüleytam" kurumunda düzenlenen maçlara katılır.  Spor Eğitiminin  Osmanlı'daki ilk öğretmeni olan  Selim Sırrı Tarcan ve Spor yazarı ve futbol  eğitmeni  Ahmet Hamdi Bey bu okulda eğitim verir.

Neşet, Burhan, Feridun, Emin, Nuri ve Daha niceleri Reşadiyenin o zamanki  Futbolcu Öğrencileri. Hem İstaiklal savaşının  isimsiz kahramanları hem de Eyüp İdman Yuvası'nın  1925'teki yeniden doğuşunun temel taşları olacaklardır.
 

Sultan Reşat, 9 yıllık tahtı saadetinde  Kurduğu "Reşadiye Numune Mektebi" nin  direniş hareketlerinde  gösterdiği olağanüstü  çalışmaları göremeden 3 Temmuz 1918 de hayata veda etmiştir.

 

Eyüp İdman Yurdu (1917 - 1918)

 

Cemal Bey(kılıç) Efkaf'ta bir memurdur.  Eşi Sahure Hanımla nice spor sevdalılarını  kısakandıracak iki can yoldaşıdır.

 

Cemal Bey 1917 yılında Eyüp İdman Yurdu'nu kurmuştur. Saahure Hanım, SArı yeşil Formaların Terzisi,çamaşırcısıdır. Bu fedakar insanların yaptıkları, Semtte uzun yıllar dilden dile anlatılmıştır.

 

1917 önemli bir yıldır.  Eyüp'te o günlerde bir futbol sahası yoktur. Cemal Bey Bahariye semtinde bulunan evinin önündeki Boş arsayı gençlere sunar.Taşlı Burun Tekkesi Müştemilatı olan  küçük bir yapı Kulüp idare Merkezi olur. Bir okul Takımı havasında faaliyet gösterdiği bu dönemde Deli halit Paşa'nın ağabeyi Şifalı SAmi bey de  kulübün hamiliğine soyunmuştur.

 

Eyüp Beldesinin kuruluşundaki (1453) yılların debdebesi yoktur elbet ama yoksulluki sava yılları her yerde olduğu gibi burdada etkindir. spor çalışmaları durma seviyesindedir.Tüm Türk Milleti maddi ve manevi yorulmuştur. Sefalet Asayişsizlik, güvensizlik hüküm sürmektedir.

 

Toplantılar ve Bazı kulüplerin faaliyetleri yasaklanır. Elbette Eyüp İdman Yurdu'da payına düşeni alır.

 

Eyüp İdman Yuvası'nın kapatılmasının bir diğer ve asıl sebebi ise  bir Fransız askerinin  öldürülmesidir.  Anıya dayalı olayın tanığı Süheyla Hanımdır.  Oğlu Sebahattin (alışık)'a anlattığına göre:

 


Olay, Kemerburgaz'dan  Birbirine Bağlı develerle Kömür getiren bir genç ile, Bahariye Mezarlığı Önünde Kontrol Görevlisi olan bir fransız asker arasındadır. Fransız asker Develerin birbirine Bağlı olduğu ipi keser, ve aralarında tartışma çıkar. ve olay fransız askerin ölümüyle sonuçlanır.

 

MAhalle sakinleri adamı görev yaptığı yerin  yanındaki mezara gömerler ve deveci mallarıyla uzaklaştırılır. askerin kaybolduğunu öğrenen fransız rütbeliler soruşturma yapsalarda birşey elde edemezler. fransızlar devriyeleri arttırarak mahalleyi kuşatırlar ve giren çıkanı kontrol altına alırlar.


Bu olay sonucunda zaten işgalcilerden gelen baskılar yüzünden zor günler yaaşayan Eyüp İdman Yurdu Faaliyetlerine Son verilir.

 

Ama bu bir anlamda "Eyüp İdman Yurdu Kulübü" 13 Ocak 1919'da Eyüp İdman yuvası'na dönüşerek, gelecek Günlerdeki kurtuluş savaşlarındaki direnişlerinde başlangıcı olacaktır.

 

 
 
 
 
  
 
 
Resim : Milli Mücadeleye büyük katkıları olan  Defterdar Feshane Fabrikası Usta, Müdürler ve işçileri hatıra fotoğrafında.
 
Çalışamalrına devam edebilen spor kulüpleri, işgalcilerin kurduğu takımlarla futbol maçları düzenliyorlardı.
 
Eyüp Direniş Grubu da bu durumdan yararlandı.  ve HAfız Mehmet Bey'in .kızıl Değirmen Sokak 2 nolu evinde "Eyüp idman Yuvası" adlı kulübü faaliyete geçirdi.
 
 
 
Resim : Hafız Bey'in Kızıl mescit Sokağındaki evi.
 
Kurucular arasında ;
 • Şahap bey (Efe)
 • Reşadiye Mektebi Müdürü Mekki Bey.
 • Reşadiye Mektebi Müdür yardıcısı Fikri Bey (Balkanlı)
 • Fizik Hocası Mürteza Bey
 • Coğrafyacı Şükrü Bey.
 • Manifaturacı Hafız Şaban Bey
 • Tapu Kadastro Müdürü Necmi Bey
bulunuyordu. Anlaşılıyor ki  Direniş Grubunun Elemanları Spor Kulübü'nün de önderriydiler.
 
 
 
 
 
 
Eyüp idman Yuvası'nın başına Efkaf Memuru Cemal Kılıç Getiriliyordu. Cemal Kılıç'ın aynı zamanda  Teşkilat-ı Mahsusa'daki görevi, Onun Eyüp Silah Sevkiyat Sorumluluğunu bir şal gibi örtüyordu.
 
Eflatun sarı olarak Renkler belirlendi, ardından Kulübün arması tasarlandı.
 
Kulübün Arması sportif faaliyetlerin herbirini tanımladığı gibi, Milli Mücadeleyi  Çağrıştıran sembolleri de üzerinde barındırıyordu.   Amblemde Sportif Çalışama alanları arasında;
 • Atıcılık
 • Atletizm
 • Binicilik
 • Basket
 • Boks
 • Gülle
 • Futbol,
 • Güreş
 • Hokey
 • Tenis
 • Kürek
 • Voleybol

sporlarının sembolleri yerleştirilmiş, milli Mücadele alanına;

 • tabanca
 • tüfek
 • kılıç

gibi semboller yerleştirilmişti...

 

 
Resim : Eyüp idman Yuvası'nın 1919 yılında hazırlanan, birçok spor dalının yanı sıra Milli Mücadele'yi Çağrıştıran Sembolleri içinde bulunduran amblemi.
 
Cemal Bey ve Arkadaşları  Tescil için 5 ocak 1919 da dahiliye Nezareti'ne (içişleri Bakanlığı) resmen başvururlar.
 
Osmanlı'nın Son padişahı Mehmed Vahdeddin 11 Ocak 1919'da iradei Seniye' yi verir, ve 13 ocak 1919 da İçişleri Bakanlığından kulübün tescili gelir.
 
Tescilden sonra artık semtin ileri gelenlerini kulübün üyeliğine sıra gelmiştir. ilk olarak 50 kişi üye yapılır ve  Kulübün esas üyeleri geri plana çekilir.   Zira Kurdukları Kulübün  Milli Mücadeleye katkıları öne çıkmamalıdır.
 
 
 
 
Bu uğurda çalışan ama görülmeyen diğer üyeleri; Tuğlacı Hasan Bey, Tuğlacı Sabri bey, Tuğlacı Emin Bey(Benlioğlu),  ve adları tarih sayfalarına  düşemiş daha niceleri vardı.
 
 Kulübün Binası olarak Kurukavak Caddesi üzerinde Terkedilmiş  bir konağın zemin katı seçildi. zaten zamanın şartları altında daha iyi bire yer seçmek mümkün değildi.
 
 
 
 
 
 
Resim : Eyüp idman Yuvası'nın Kurukavak Caddesi'ndeki İlk Kulüp Binası.

Eyüp idman Yuvası 'istanbul Ligi' ne kabul edilmediği için  çalışmalarına özel maçların yanı sıra rami ve halıcıoğlu  sahalarında  işgalcilerle oynanan  özel karşılaşmalarla sürdürüyordu.
 
EYÜPSPOR Kulübü Resmi İnternet Sitesi © Tüm hakları saklıdır. Sitedeki içerik izinsiz kullanılamaz.